Skip to main content

Kort om European Pig Producers (EPP)

EPP er et europæisk netværk for svineproducenter og personer med interesse for svineproduktion. Omgangssproget er engelsk. Klubben blev stiftet 1. januar 1990 i Herning og har p.t. ca. 400 medlemmer på europæisk plan.

Formål:
EPPs formål er at udveksle erfaringer og viden om svineproduktion mellem de enkelte medlemmer samt belyse svineproduktionens vilkår og udvikling i de deltagende lande.

EPP har ikke nogen selvstændige erhvervspolitiske ambitioner. Men ønsker gerne at ruste sine medlemmer til at deltage i de nationale faglige fora med den viden, det giver at være velorienteret om forholdene i de øvrige europæiske lande.

Gennem indsigt i hinandens arbejdsvilkår og rammebetingelser søger vi at skabe et kollegialt netværk mellem svineproducenter i Europa.

Danske EPP medlemmer får derved et internationalt indblik der kan styrke argumentationen for at fremme en konkurrencedygtig udvikling i Danmark.
 
Organisering:
EPP er organiseret i nationale medlemsgrupper med et fællessekretariat hos Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft i Frankfurt am Main. Fællessekretariatet koordinerer samarbejdet mellem de nationale klubber og er derudover støttefunktion når de nationale klubber arrangerer den årlige internationale kongres.

Præsident for EPP, valgt i 2009, er den hollandske svineproducent Eric Thijssen

Formand for den danske klub, EPP Danish Branch er

Torben Henrik Lundsgaard
torben@bakkebo.eu

Sekretariat v. Danske Svineproducenter
Karetmagervej 9
7000 Fredericia
info@danskesvineproducenter.dk
Tlf. 70 25 80 70

Aktiviteter
De nationale grupper arrangerer efter behov medlemsmøder med foredrag eller ekskursioner. I Danmark fx i forbindelse med Agromek.

EPP afholder en større event hvert andet år i forbindelse med EuroTier i Hannover.

Hvert år afholder EPP en international kongres i maj-juni. Kongressen arrangeres på skift af de nationale medlemsgrupper og har siden 2003 været afholdt i følgende lande:

•    2003, Dresden, Tyskland
•    2004, Odense, Danmark
•    2005, Vic, Spanien
•    2006, Bled, Slovenien
•    2007, Ghent, Belgien
•    2008, Norwich, England
•    2009, Graz, Østrig
•    2010, Eindhoven, Holland
•    2011, Münster, Tyskland
•    2012, Vilnius, Litauen
•    2013, Vingsted, Danmark
•    2014, Parma, Italy 
•    2015, Bruges, Belgium 
•    2016, Dublin, Ireland 
•    2017, Stavanger, Norway
•    2018, Sursee, Switzerland
•    2019, Landshut, Tyskland
•    2022, Tiel, Holland
•    2023, Sevilla, Spain

På kongresserne belyses værtslandets svineproduktion via foredrag, virksomhedsbesøg samt besøg på svinebedrifter. Kongresserne giver derudover rig lejlighed til at danne netværk og skabe relationer til personer fra andre lande.

Det gensidige kendskab der opbygges udnyttes også til private besøg mellem medlemmer fra forskellige lande, som enten har fælles interesser eller ønsker at studere noget specielt hos en kollega.

Medlemskab af EPP inkluderer også et medlemskab af det tyske Landhusholdningsselskab Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft. Herigennem vil man bl.a. modtage det internationale landbrugsmagasin Agrifuture, der udkommer fire gange årligt, ligesom man har gratis adgang til de store internationale messer Agritechnica og EuroTier, der afholdes i Hannover.

Medlemskab
Medlemskab er åbent for svineproducenter og andre med interesse for svineproduktion. Der er dog en vedtagelse om, at praktiske svineproducenter skal udgøre den overvejende del af medlemsskaren. Der er derfor en opdeling mellem egentlige svineproducenter og associerede medlemmer.

Kontingentet er årligt kr. 1.500,- for egentlige medlemmer og kr. 2.000,- for samarbejdende medlemmer. Kontingentet går til sekretariaterne i Frankfurt og til det danske sekretariat samt til rejseudgifter i forbindelse med komitémøder.

EPP har plads til flere medlemmer. Vi som er med nu, synes vi får god inspiration og et internationalt indblik via gennem medlemskabet samt deltagelse i EPPs arrangementer og vil gerne dele dette med flere.

Er du interesseret så kontakt EPP Danish Branch på tlf. 70 25 80 70

Med venlig hilsen
EPP Danish Branch